قیمت ایمپلنت, CMI کره

سایت مربوط به این شرکت در کره:

http://eng.neobiotech.co.kr/Product/Neo_Implant/product_view.php?pk=9

نحوه پرداخت مبلغ :

پرداخت ۴۵۰.۰۰۰ تومان در مرحله اول جهت خرید و نصب هر یک  پایه ایمپلنت در جلسه اول

+

چند ماه بعد پرداخت  در جلسه اول قالبگیری ۴۵۰،۰۰۰ تومان روکش کبالت پرسلن  یا ۶۵۰۰.۰۰۰ تومان روکش کامپیوتری زیرکونیومی ای

کاور مربوط به برندهای  CMI:

20140302_154355


قابلیتهای این سیستم نسبت به برندهای دیگر :

– قیمت مناسب 

– زمان قالبگیری فک پایین سه ماه فک بالا پنج ماه  پس از نصب پایه ها

– با قدمت ۵ سال

قیمت پایه ها

فک  پائین: ۶ پایه هر پایه ۴۵۰،۰۰۰ تومان میشود: ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان

فک بالا : ۸ پایه هرپایه ۴۵۰،۰۰۰ تومان میشود: ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت روکش های هریک فک

تمامی برندها روکششان برای هرفک یکی از مبالغ زیر میباشد که به هزینه پایه اضافه می شود

روکش معمولی ۱۲ تا ۴۵۰،۰۰۰ تومان برای هر فک میشود : ۵.۴۰۰،۰۰۰ تومان 

روکش زیرکونیومی کامپیوتری هر یک به مبلغ ۶۵۰،۰۰۰ تومان برای هر فک  که ۱۲ تا روکش میشود: ۷.۸۰۰،۰۰۰ تومان

برای جایگزین کردن کل دندان های دو فک نیاز به چهارده تا هیجده ایمپلنت و بیست و چهار تا بیست و هشت روکش می باشد.

بدیهیست در صورتی که بعضی نقاط دهان نیاز به بازسازی و تزریق پودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .