قیمت ایمپلنت BICON امریکا

سایت مربوط به این شرکت در امریکا:

www.bicon.com

نحوه پرداخت مبلغ :

پرداخت  ۳،۴۰۰،۰۰۰تومان در مرحله اول جهت خرید و نصب پایه ایمپلنت در جلسه اول+

چند ماه بعد پرداخت  در جلسه اول قالبگیری ۴۵۰،۰۰۰ تومان روکش کبالت پرسلن  یا ۶۵۰۰.۰۰۰ تومان روکش کامپیوتری زیرکونیومی ای

کاور مربوط به برند BICON :

IMG_7015قابلیتهای این سیستم نسبت به برندهای دیگر :

– تنها ایمپلنت بدون پیچ در جهان

– ایمپلنتی خاص جهت استخوانهای تحلیل رفته

– با سابقه بیش از ۳۰ سال

– زمان قالبگیری دو ماه بعد از نصب پایه ها

کاربرد این ایمپلنت در مواردی که احتیاج به استحکام زیاد در فشارهای جونده لازم می باشد بسیار مناسب است.

قیمت پایه ها

فک  پائین: ۸ پایه هر پایه ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان میشود: ۲۷.۲۰۰،۰۰۰ تومان

فک بالا : ۱۰پایه هرپایه ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان میشود: ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت روکش های فک پایین

 

تمامی برندها روکششان برای هرفک یکی از مبالغ زیر میباشد که به هزینه پایه اضافه می شود

روکش معمولی ۱۲ تا ۴۵۰،۰۰۰ تومان برای هر فک میشود : ۵.۴۰۰،۰۰۰ تومان 

روکش زیرکونیومی کامپیوتری هر یک به مبلغ ۶۵۰،۰۰۰ تومان برای هر فک  که ۱۲ تا روکش میشود: ۷.۸۰۰،۰۰۰ تومان

برای جایگزین کردن کل دندان های دو فک نیاز به چهارده تا هیجده ایمپلنت و بیست و چهار تا بیست و هشت روکش می باشد.

بدیهیست در صورتی که بعضی نقاط دهان نیاز به بازسازی و تزریق پودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .