ارتودنسی ثابت و مراحل انجام درمان در دندانهای فک بالای بیمار

 

 

ارتودنسی ثابت و مراحل کار در دندانهای بالا و پائین

 

 

ارتودنسی ثابت و رفع نامرتبی دندانهای فک بالا

 

 

ارتودنسی ثابت و مراحل انجام کار جهت رفع فاصله بین دندانهای جلوی فک بالا با فک پائین و بسته نشدن و روی هم قرارنگرفتن دندانهای بیمار

 

 

ارتودنسی ثابت فک بالا و مراحل انجام آن

 

 

ارتودنسی ثابت فک بالا جهت رفع نامرتبی و فاصله بین دندانهای کناری

 

 

ارتودنسی ثابت هردو فک جهت رفع نامرتبی دندانها و مراحل انجام کار

 

 

ارتودنسی ثابت جهت رفع نامرتبی دندانهای فک بالا

 

 

ارتودنسی ثابت جهت بستن فاصله ی دو دندان جلوی بالا و پائین بیمار

 

 

ارتودنسی ثابت جهت رفع بدشکلی و فاصله ی دندانهای فک بالا

 

 

ارتودنسی ثابت جهت تصحیح بدشکلی دندانهای هردوفک بیمار

با پوزش در شرایط فعلی در مطب فقط کار ایمپلنت دندان و روکش انجام میشود