قیمت ایمپلنت INTRALOCK امریکا

ایمپلنتی با فرم خاص پیچ ها که در نواحی خاصی ارجح میباشد

سایت مربوط به این شرکت در امریکا:

http://intra-lock.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

نحوه پرداخت مبلغ :

پرداخت ۱.۵۵۰،۰۰۰ تومان در مرحله اول جهت خرید و نصب هر یک  پایه ایمپلنت در جلسه اول

+

پرداخت ۴۷۰،۰۰۰ تومان  یا ۶۷۰.۰۰۰ تومان چند ماه بعدجهت روکش فلز سرامیک یا زیرکونیوم سرامیک ایمپلنت در جلسه اول قالبگیری

کاور مربوط به برند INTRALOCK :

20131207_223419IMG_7016

قابلیتهای این سیستم نسبت به برندهای دیگر :

– از ایمپلنت های باسابقه تولید آمریکا است واز نظر کیفیت واستحکام ودوام طولانی مدت از استانداردهای امریکایی برخوردار است.

– با قدمت ۱۰ سال در ایران

– زمان قالبگیری فک پایین سه ماه فک بالا چهار ماه  پس از نصب پایه ها

قیمت پایه ها

فک  پائین: ۶ پایه هر پایه ۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان میشود: ۹.۳۰۰،۰۰۰ تومان

فک بالا : ۸ پایه هرپایه ۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان میشود: ۱۲.۴۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت روکش های هر یک فک

تمامی برندها روکششان برای هرفک یکی از مبالغ زیر میباشد که به هزینه پایه اضافه می شود

روکش زیرکونیومی کامپیوتری هر یک به مبلغ ۶۷۰،۰۰۰ تومان برای هر فک  که ۱۲ تا روکش میشود: ۸.۰۴۰،۰۰۰ تومان

روکش معمولی ۱۲ تا ۴۷۰،۰۰۰ تومان برای هر فک میشود : ۵.۶۴۰،۰۰۰ تومان 

برای جایگزین کردن کل دندان های دو فک نیاز به چهارده تا هیجده ایمپلنت و بیست و چهار تا بیست و هشت روکش می باشد.

بدیهیست در صورتی که بعضی نقاط دهان نیاز به بازسازی و تزریق پودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .

ودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .