دکترسیداحمدرضا هاشمی

دارای فلوشیپ و مسترشیپ ایمپلنت و پروتز از ICOI امریکا

 

دارای گواهینامه بین المللی کاشت دندان ، پیوند

استخوان و بازسازی سینوس فک

 

از مؤسسات ایمپلنت :

 

گواهی ایمپلنت ( Straumann – ITI) از سوئیس

گواهی ایمپلنت (Noble Biocare)    ازسوئد

گواهی ایمپلنت (Intralock)             از امریکا

گواهی ایمپلنت (Biomate)             از انگلستان

گواهی ایمپلنت (IDcam)                 از فرانسه

گواهی ایمپلنت ( Ritter )                از آلمان

گواهی ایمپلنت (Bicon)                  از امریکا

گواهی ایمپلنت ( TBR )                  از فرانسه

گواهی ایمپلنت ( Luna)                  از کره

گواهی ایمپلنت ( Cmi )                   از کره

گواهی ایمپلنت ( IDI )                     از فرانسه

گواهی ایمپلنت (spi)                       از سوئیس

گواهی ایمپلنت (sic)                       از سوئیس