درمان زیبایی و جراحی پلاستیک لثه ای درمان بدشکلی ،بدرنگی، لکه ها، شکستگی، پریدگی، فواصل، چرخش و نامرتبی دندانها بدون ارتودنسی با لامینیتهای دندانپزشکی زیبایی

جهت تصحیح لبخند لثه ای دو بیمار زیر جراحی ظریف پلاستیک لثه ای و لامینیت روی چهاردندان جلو در یک جلسه ۹۰ دقیقه ای انجام گردید.

kljpoip[op

کاشت ایمپلنت

452054_201

دندانهای قدامی هر فرد طرح لبخند او را تشکیل می دهند. فردی که دندانهای جلوی دهانش فاصله دار یا نامنظم، نسبت به خط وسط صورت نامتقارن، کج و یا نا مرتب، شکسته و یا لب پریده، تیزیا دندانه داریا صاف شده و کوتاه ویا زیاده از حد بلندیا کوتاه باشد، یا در هنگام خنده لثه او بیش از حد نمایان شود یا در لبه لثه ای دندانها لبه سیاه روکش یا پرکردگی مشخص و لثه پف کرده یا به رنگ آبی یا بنفش باشد می تواند با اصلاح این ‏نواقص ظاهری جذاب و لبخندی زیبا و اعتماد بنفس بیشتری را تجربه کند .در واقع اصلاح طرح لبخند راهی است برای به دست آوردن اعتماد بنفس بیشتر. ‏

7