توصیه های پس از زیبایی

     

۱) در۲۴ تا ۴۸  ساعت اول ازمواد غذایی رنگـــی  (مانند : انواع خورشـها ، نوشــابه ، چای، قهوه و نسکافه ،……..) ترجیحاً اسـتفاده نکنید و یا کمتر اســـتفاده نمائید ویا حــــداقل مدت زمان تماس مواد غذایــی با دندان را کاهش دهید .

۲)استفاده روزانه از نخ دندان به روشی صحیح بصورتی که نخ دندان حلقه شده کاملاً کشیده شده و از فضای بین دندانها به روش صحیح عبور کند
 جهت پیشگیری از بیماری لثه و نیز پیشگیری از پوسیدگی دندانها بسیار ضروری می باشد گرچه ممکن است در اولین دفعات استفاده از نخ دندان از بعضی نقاط پلیسه خارج گردد.

۳)از نظر رنگ در یک هفته اول کمی نشست رنگ دیده می شود و پس از آن رنگ دندانهای لامینیت شده هماهنگ با دندانهای دیگر بسته به میزان مصرف مواد غذایی رنگی و بهداشت دهان رنگ ثابتی خواهند داشت.

۴) در صـورت بلند بودن لـبه دندانها بعد ازکارویا برجـسته بودن پشت دندانهـا و تماس زودرس آنها به دندان مقابل درموقع تغذیه حتماً جهت جلوگیری از پریدگـــی آن جهت تنظیم جزئـــی آنها مراجعه نمائید.                

۵) استحکام دندان ها پس از درمان کاملاً در حد دندان های طبیعی میباشد و براحتی میتوانید از لحظه اتمام کار غذاهای معمولی را استفاده نموده، ولـــی با این وجود بهتر است ترجیحاً ازگاززدن سیب و ساندویج شکستن تخمه و تنقلات روی لبه ی دندان های کارشـده خودداری گردد.

دندان قروچه شبانه ویا فشاردادن هوشـیارانه دندانها روی هم موقع استرس یا تـمرکز فکری از مهمترین عوامل ضربه به دندانهای طبیعی یا اصلاح شده به حساب می آید وبرای دندان های لامینیت شده نیز بسیار مضر می باشد که استفاده از محافظ شبانه برای افزایش عمر مفید لامینیتها ضروریست.

۶) در مواردی که دندان های نامـــرتب شما را تصحیح می کــــنیم بین چند روز تا دو الی ســـه هفته کمی صحبت کــــردنتان موقع بیان بعضـــی حروف ممکن است تغییر کند که به زودی خود بخود اصلاح خواهد شد.

۷) تضمین ثبات کامپوزیت بسته به استفاده از موادرنگی و مصرف دخانیات مثل سیگار به مراتب کم می شود.