تست زیبایی لبخند


دقت کرده اید که :
۱-چند تا از دندانهای شما در بهترین لبخند دیده می شوند ؟
۲-ایا در دندانهایتان پریدگی ,شکستگی یا فاصله بین انها دیده    می شود؟
۳-ایا دندانهایتان چرخش دار و در هم ریخته می باشد؟
۴-ایا نقطه های سفید یا بدرنگی روی دندانهایتان است؟
۵-ایا در سطح دندانهایتان هیچگونه نقص یا حفره وجود دارد؟
۶-میزان درخشش و رنگ یا تیرگی انها را چگونه میبینید؟
۷-ایا دندانهای جلوی دهانتان نمای دندان مرتب یا روکش شده دو رنگ را دارد؟.
۸-دندانهایتان چه شکل و چه اندازه ای دارند؟ بلند یا کوتاه،پهن یا باریک،درشت یا ریز ،مربعی یا گرد یا مثلثی و دست اخر نامنظم یا منظمند؟

اگر سوالی در مورد لبخندتان دارید می توانید توسط تلگرام با ما در تماس باشید.

جهت تنظیم وقت مشاوره رایگان با ما تماس حاصل نمایید.