ایمپلنت اس پی آی SPI ساخت کشور سوئیس مدل inicel

ایمپلنت اس پی آی SPI  ساخت کشور سوئیس مدل inicel

آخرین دستاورد سویس در کیفیت و فناوری

مدت زمان جوش خوردن و بارگذاری ساخت روکش در استخوان خوب و یا در محل دندانی که فبلا کشیده شده باشد  تنها پس از 20 روز

سایت رسمی کمپانی سازنده:

 

 http://www.thommenmedical.com/en/for-patients/how-important-are-teeth-to-our-quality-of-life.html

 

کاور مربوط به برند  SPI:

;IPJPI;

در این سیستم برای فک پایین به مدت 20 روز و فک بالا 30 روز باید از نصب پایه ها بگذرد سپس مرحله آشکارسازی و بعد از 15 روز قالبگیری انجام می شود.

هزینه پایه در جلسه اول و بعد از جوش خوردن هزینه اباتمنت و آشکارسازی و 15 روز بعد هزینه قالبگیری می بایست توسط بیمار تسویه شود در واقع طبق جداول بالا هزینه در سه مرحله پرداخت می شود.

نوع روکش از جنس متداول کروم سرامیک می باشد که در صورت تقاضای بیمار جهت روکش های زیبایی و وجود امکان ساخت هزینه آن جداگانه برآورد و اضافه خواهد شد .

بدیهیست در صورتی که بعضی نقاط دهان نیاز به بازسازی و تزریق پودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .کاشت ایمپلنت, کاشت دندان, دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان, کاشتن ایمپلنت, کاشتن دندان, دندانپزشک کاشتن ایمپلنت دندان, پیوند استخوان فک, پیوند سینوس فک, پیوند استخوان سینوس فک, بازسازی استخوان تحلیل رفته, بازسازی سینوس فک, رفع تحلیل فک دندانپزشک ایمپلنت دندان

ایمپلنت اس پی آی SPI  ساخت کشور سوئیس مدل inicel