ایمپلنت آی تی آی اشترومن iti ساخت کشور سوئیس

ایمپلنت آی تی آی اشترومن iti ساخت کشور سوئیس

 از اولین ایمپلنت های بازار و با اعتبار جهانی  با سطح فعال شده 

STRAUMNN sla active

مدت زمان جوش خوردن و بارگذاری

و ساخت روکش نهایی پس از 20 روز

سایت رسمی کمپانی سازنده:

http://www.straumanstraumn.com/en/home/about-ann/products-services-and-solutions.html

 

کاور مربوط به برندstraumann :

1234

 

در این سیستم برای فک پایین به مدت 20 روز و فک بالا 30 روز باید از نصب پایه ها بگذرد سپس مرحله آشکارسازی و بعد از 15 روز قالبگیری انجام می شود.

هزینه پایه در جلسه اول و بعد از جوش خوردن هزینه اباتمنت و آشکارسازی و 15 روز بعد هزینه قالبگیری می بایست توسط بیمار تسویه شود در واقع طبق جداول بالا هزینه در سه مرحله پرداخت می شود.

نوع روکش از جنس متداول کروم سرامیک می باشد که در صورت تقاضای بیمار جهت روکش های زیبایی و وجود امکان ساخت هزینه آن جداگانه برآورد و اضافه خواهد شد .

بدیهیست در صورتی که بعضی نقاط دهان نیاز به بازسازی و تزریق پودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .

کاشت ایمپلنت, کاشت دندان, دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان, کاشتن ایمپلنت, کاشتن دندان, دندانپزشک کاشتن ایمپلنت دندان, پیوند استخوان فک, پیوند سینوس فک, پیوند استخوان سینوس فک, بازسازی استخوان تحلیل رفته, بازسازی سینوس فک, رفع تحلیل فک دندانپزشک ایمپلنت دندان

ایمپلنت آی تی آی اشترومن iti ساخت کشور سوئیس